Diensten

Hoe kunnen we helpen?

mr. Simone van Dijk houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met juridische vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Voor ondernemers is zij de bedrijfsjuridische sparringpartner. Geregeld staat zij ook particulieren bij als zij arbeidsrechtelijke hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld een dreigend ontslag.

Arbeidsrecht

arbeidsrecht en wetboek

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Het arbeidsrecht is complex en verandert met grote regelmaat. Wij houden alle ontwikkelingen goed in de gaten. Bijvoorbeeld als het gaat om het DBA vraagstuk. Wij kunnen u helpen om te beoordelen of er sprake is van een echte zelfstandige die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht of een verkapte arbeidsovereenkomst. Als de arbeidsverhouding teveel indicaties bevat van een arbeidsovereenkomst, zullen wij meedenken in de gewenste oplossingsrichting.

Arbeidsovereenkomsten

Daarnaast houden wij ons bezig met het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TVA) per 1 augustus 2022 is het raadzaam om de huidige (model) arbeidsovereenkomsten tegen het licht te houden. Werkgevers zullen voortaan de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar moeten maken. Om dit mogelijk te maken is de informatieplicht die werkgevers hebben, uitgebreid. Voor verplichte scholing geldt nu dat deze kosteloos is en niet kan worden teruggevorderd bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Voorts zullen werknemers meer mogelijkheden krijgen om naast het werk ook nevenwerkzaamheden te verrichten. Nevenwerkzaamhedenbedingen zullen hierop mogelijk moeten aangepast. Wilt u meer weten over de gevolgen van de TVA, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Arbeidsovereenkomsten beëindigen

Heeft u advies nodig over het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, dan denken wij graag met u mee. Het kan daarbij gaan om een individueel of collectief ontslag. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een ontslag op staande voet, reorganisatie via het UWV of beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, u kunt bij ons terecht. Mocht er een transitievergoeding verschuldigd zijn, dan berekenen wij deze voor u en gaan wij na of er mogelijkheden zijn om de betaalde transitievergoeding terug te vorderen bij het UWV.

Zijn partijen het al eens over de voorwaarden om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Download dan hier de gratis checklist voor een beëindigingsovereenkomst.

Werknemer

Als particulier kunt u ook bij ons terecht bij een dreigend ontslag. Wij luisteren naar uw verhaal en gaan na wat de mogelijkheden zijn. Als u alleen een aangeboden vaststellingsovereenkomst wil laten beoordelen, dan kan dat uiteraard ook.

Grensoverschrijdend werken

Als een werknemer tijdelijk of permanent over de grens gaat werken, betekent dit in de meeste gevallen dat de huidige arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast. Het kan ook zijn dat hierdoor het Nederlandse recht, ondanks een rechtskeuze hiervoor, niet meer van toepassing is. Wij kunnen u juridisch advies geven over grensoverschrijdend werken en de arbeidsrechtelijke gevolgen hiervan. 

Ondernemingsrecht, contact met Simone van Dijk

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu

Ondernemingsrecht

Starten van een bedrijf

Direct bij de start van een bedrijf, krijgen ondernemers al met veel juridische vraagstukken te maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm past het beste bij de situatie en welke aansprakelijkheidsrisico’s horen hierbij. Gaandeweg kan besloten worden de rechtsvorm te wijzigen vaak vanwege fiscale motieven. De keuze voor de rechtsvorm of het wijzigen hiervan wordt in de meeste gevallen gemaakt in overleg met de boekhouder of accountant.

Conflict

Bent u als ondernemer terecht gekomen in een conflict met uw mede-ondernemer, dan gaan wij graag met u in gesprek om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. 

Mochten partijen er gezamenlijk niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag door naar een mediator uit ons netwerk.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de beruchte kleine letters. In de algemene voorwaarden staan afspraken over onder meer de opdracht, hoe deze zal worden uitgevoerd, garantie, betalen, tussentijdse prijsverhogingen en aansprakelijkheid. Als ondernemer ben je niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. Het verkleint wel de risico’s. Aan het gebruik van algemene voorwaarden zijn wel regels verbonden. Als deze regels niet goed worden toegepast, dan zijn de algemene voorwaarden mogelijk niet van toepassing. Wij zorgen ervoor dat u dit niet overkomt.

01

Luisteren naar al uw juridische issues

02

Persoonlijk contact met de jurist

03

Praktisch en oplossingsgericht

Het geven van presentaties

Simone van Dijk geeft ook regelmatig presentaties op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Tarieven

Wij rekenen geen torenhoge tarieven, maar werken tegen een eerlijke prijs. Ook is het in veel gevallen mogelijk een vaste prijs overeen te komen. Neem hiervoor contact met ons op.

Vraagstukken die in het arbeidsrecht kunnen ontstaan: